Уједињена српска заједница у Републици Македонији је невладина, нестраначка и непрофитабилна организација.
      Уједињује све грађане српске националности, порекла и друге, са циљем да подстиче и афирмише њихова духовна и културна достигнућа, која доприносе очувању идентитета српског народа у Македонији, развоју македонске државе и њеног мултиетничког живота.
      Залаже се за остваривање индивидуалних и колективних права и слобода својих припадника у области образовања, културе, информисања и социјалне, економске и политичке равноправности, у складу са Уставом и законима Р. Македоније и међународним конвенцијама.